Ходаківська В.П.

Балів рейтингу - 1255 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Дослідження фармацевтичного ринку 310, 54, 309, 53
Екзамен Організація та економіка фармації 53, 311, 301, 309
Екзамен Фармакогнозія 52
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 53
Залік Переддипломна практика 53
Засоби лікувальної косметики 304, 209, 52, 311, 312, 51, 33, 54, 310, 53, 309
Захист курсових робіт Фармакогнозія 53, 52, 309
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 52, 53, 309
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 53, 311, 301, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 52
Логістика у фармації 51, 52
Організація та економіка фармації 53, 302, 301, 311, 54
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309, 310, 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 52
Фармакогнозія 52, 51, 53, 54
Фармацевтична ботаніка 43, 51, 52, 54, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 53, 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 53
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 54, 51
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 53
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 301
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво переддипломна практика 53
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 309
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 53
Організація та економіка фармації Екзамен 53, 301
Переддипломна практика 301
Фармакогнозія з курсовою роботою 309
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 54, 52
2021-2022 н.р.
Дослідження фармацевтичного ринку 310, 54, 309, 53
Екзамен Організація та економіка фармації 53, 311, 301, 309
Екзамен Фармакогнозія 52
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 53
Залік Переддипломна практика 53
Засоби лікувальної косметики 52, 311, 51, 54, 310, 53, 309
Захист курсових робіт Фармакогнозія 53, 52, 309
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 52, 53, 309
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 53, 311, 301, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 52
Логістика у фармації 51, 52
Організація та економіка фармації 53, 302, 301, 311, 54
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309, 310, 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 52
Фармакогнозія 52, 51, 53, 54
Фармацевтична ботаніка 51, 52, 54, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 53, 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 53
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 54, 51
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 53
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 301
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво переддипломна практика 53
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 309
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 53
Організація та економіка фармації Екзамен 53, 301
Переддипломна практика 301
Фармакогнозія з курсовою роботою 309
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 54, 52
2020-2021 н.р.
Дослідження фармацевтичного ринку 54, 309, 53
Екзамен Організація та економіка фармації 53, 301, 309
Екзамен Фармакогнозія 52
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 53
Залік Переддипломна практика 53
Засоби лікувальної косметики 52, 51, 54, 53, 309
Захист курсових робіт Фармакогнозія 53, 52, 309
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 52, 53, 309
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 53, 301, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 52
Логістика у фармації 51, 52
Організація та економіка фармації 53, 301, 54, 306
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309, 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 52
Фармакогнозія 52, 51, 53, 54
Фармацевтична ботаніка 51, 52, 54, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 53, 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 53
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 54, 51
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 53
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 301
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 53
Методичне керівництво переддипломна практика 53
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 309
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 53
Організація та економіка фармації Екзамен 53, 301
Переддипломна практика 301
Фармакогнозія з курсовою роботою 309
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Тем для тестування - 8 Кількість питань - 155
ПредметЕлектронний підручник