Процюк І.Є.

Балів рейтингу - 1753 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Іноземна мова 109, 41, 209, 301, 302
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 204, 203, 301
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 21, 109, 311, 14, 313, 302, 301, 209
Ділова англійська мова 209
Екзамен Іноземна мова 313, 302, 301
Екзамен Іноземна мова (ЗПС) 311, 21
Консультація перед екзаменом Іноземна мова 302, 301
Консультація перед екзаменом Іноземна мова (ЗПС) 21, 311
Крнсультація перед екзаменом Іноземна мова 313
Латинська мова 101, 103, 102, 212, 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Інозема мова 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова 313, 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова (ЗПС) 311, 21
Іноземна мова Екзамен 301
Консультац до екзамену Іноземна мова 301
Консультація до ЗНО Іноземна мова 301, 302
Основи латинської мови з медичною термінологією 313
2021-2022 н.р.
Іноземна мова 51, 209, 53, 301, 302
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 301
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 21, 311, 302, 301, 209, 303, 32, 31
Ділова англійська мова 209
Екзамен Іноземна мова 302, 301, 32, 31
Екзамен Іноземна мова (ЗПС) 311, 21
Консультація перед екзаменом Іноземна мова 302, 301, 31, 32, 53, 51
Консультація перед екзаменом Іноземна мова (ЗПС) 21, 311
Латинська мова 201, 202, 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Інозема мова 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова 302, 31, 301, 32
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова (ЗПС) 311, 21
Іноземна мова за професійним спрямуванням) 31, 32
Іноземна мова (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 51, 31
Іноземна мова Екзамен 51, 32, 301, 53, 31
Консультац до екзамену Іноземна мова 301
Консультація до ЗНО Іноземна мова 303, 301, 302
Перевірка письвових екзаменаційних робіт Іноземна мова 53, 51
Перевірка письмовх екзаменаційних робіт Іноземна мова 32
2020-2021 н.р.
Іноземна мова 51, 53, 301, 302, 309
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 301
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 313, 302, 301, 303, 312, 32, 309
Екзамен Іноземна мова 313, 302, 301, 32
Консультація перед екзаменом Іноземна мова 302, 301, 32, 312, 53, 51, 309
Крнсультація перед екзаменом Іноземна мова 313
Латинська мова 302, 301, 310
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Інозема мова 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова 313, 302, 301, 32, 312, 309
Іноземна мова за професійним спрямуванням) 32
Іноземна мова (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 51
Іноземна мова Екзамен 51, 32, 301, 312, 53, 309
Консультац до екзамену Іноземна мова 301
Консультація до ЗНО Іноземна мова 303, 301, 304, 302
Основи латинської мови з медичною термінологією 313
Перевірка письвових екзаменаційних робіт Іноземна мова 53, 51
Перевірка письмовх екзаменаційних робіт Іноземна мова 32
2019-2020 н.р.
Іноземна мова 53, 302, 309, 54
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 305
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 302, 312, 32, 309, 305, 307, 31
Екзамен Іноземна мова 302, 32, 31
Консультація перед екзаменом Іноземна мова 302, 31, 32, 312, 53, 309, 54
Латинська мова 302
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Інозема мова 302
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Іноземна мова 302, 31, 32, 312, 54, 309
Іноземна мова за професійним спрямуванням) 31, 32
Іноземна мова (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 31, 54
Іноземна мова Екзамен 32, 312, 53, 54, 309, 31
Консультація до ЗНО Іноземна мова 302
Перевірка письвових екзаменаційних робіт Іноземна мова 53
Перевірка письмовх екзаменаційних робіт Іноземна мова 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник