Шелюк І.О.

Балів рейтингу - 1692 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Загальна та неорганічна хімія 43, 42
Екзамен Неорганічна хімія 12
Екзамен Органічна хімія 209, 41, 42
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 41, 43, 109, 209
Загальна та неорганічна хімія 42, 43
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 43, 42
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 41, 42, 209
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 43, 109, 41, 209
Консультація перед екзамном Неорганічна хімія 12
Косметична хімія 209
Неорганічна хімія 12, 11
Органічна хімія 41, 42, 209, 109, 43
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 43, 42
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 12
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 41, 42
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 41, 43
Техніка лабораторних робіт 203, 204, 13
Фізична та колоїдна хімія 43, 42, 109, 41, 209
2021-2022 н.р.
Екзамен Неорганічна хімія 22, 303
Екзамен Органічна хімія 209, 303, 309, 54
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 209, 53, 51
Загальна та неорганічна хімія 53, 54
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 53
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 209, 303, 309, 54, 52
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 209, 51, 53, 52, 309
Косметична хімія 209, 310, 309, 54, 52, 53, 51
Неорганічна хімія 303, 22, 304, 21, 23, 302
Органічна хімія 209, 309, 54, 53, 303, 310, 52, 51, 302, 304
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 22
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 51, 53
Техніка лабораторних робіт 302, 304, 303
Фізична та колоїдна хімія 209, 51, 52, 53, 54, 309, 310
Екзамен Загальна та нерганічна хімія 53
Консультація перед езаменом Неорганічна хімія 22
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 303, 302
Загальна та нерганічна хімія Екзамен 53
Загальна танеорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 53
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 309
Косметична хімія (вхідний тестовий контроль) 52, 54
Неорганічна хімія Екзамен 302
Органічна хімія (вхідний тестовий контоль) 54, 52
Органічна хімія Екзамен 309, 54, 52, 302
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та нерганічна хімія 53
Фізична та колоїдна хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 309, 53, 51, 52
Хімія 303
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 302
Консультація до ЗНО Хімія 302, 304
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїна хімія 52, 51
2020-2021 н.р.
Екзамен Неорганічна хімія 303
Екзамен Органічна хімія 303, 309, 54
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 53, 51
Загальна та неорганічна хімія 53, 54
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 53
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 303, 309, 54, 52
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 51, 53, 52, 309
Косметична хімія 310, 309, 54, 52, 53, 51
Неорганічна хімія 303, 31, 33, 32
Органічна хімія 309, 54, 53, 303, 310, 52, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 31
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 51, 53
Техніка лабораторних робіт 303
Фізична та колоїдна хімія 51, 52, 53, 54, 309, 310
Екзамен Загальна та нерганічна хімія 53
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 303
Загальна та нерганічна хімія Екзамен 53
Загальна танеорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 53
Консультація до екзамену Неорганічна хімія 31
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 309
Косметична хімія (вхідний тестовий контроль) 52, 54
Неорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 31
Неорганічна хімія Екзамен 31
Органічна хімія (вхідний тестовий контоль) 54, 52
Органічна хімія Екзамен 309, 54, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та нерганічна хімія 53
Фізична та колоїдна хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 309, 53, 51, 52
Хімія 303
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїна хімія 52, 51
2019-2020 н.р.
Екзамен Неорганічна хімія 303
Екзамен Органічна хімія 303, 309
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 51
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 303, 309, 52
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 51, 52, 309
Косметична хімія 309, 52, 51
Неорганічна хімія 303, 304, 302
Органічна хімія 309, 303, 52, 51, 302, 304
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 51
Техніка лабораторних робіт 302, 304, 301, 303
Фізична та колоїдна хімія 51, 52, 309
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 303, 302
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 309
Косметична хімія (вхідний тестовий контроль) 52
Неорганічна хімія Екзамен 302
Органічна хімія (вхідний тестовий контоль) 52
Органічна хімія Екзамен 309, 52, 302
Фізична та колоїдна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 309, 51, 52
Хімія 303
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 302
Консультація до ЗНО Хімія 302, 304
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїна хімія 52, 51
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник