Шляніна А.В.

Балів рейтингу - 2456 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Аналітична хімія 213, 41, 42, 43, 11, 213-і, 12, 109, 209, 202, 212, 13
Екзамен Аналітична хімія 209, 41, 43, 42
Екзамен Неорганічна хімія 202
Екзамен Органічна хімія 202
Консультація перед екзаменом Аналітична хімія 209, 41, 43, 42
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 202
Консультація перед екзамненом Органічна хімія 202
Неорганічна хімія 212, 202
Органічна хімія 202, 212
Перевірка письмових езаменаційних робіт Аналітична хімія 42, 41, 43
Техніка лабораторних робіт 202, 11, 212, 12
Хімія 202
2021-2022 н.р.
Аналітична хімія 209, 202, 309, 22, 313, 21, 23, 53, 51, 52, 54, 313-І, 303, 304
Екзамен Аналітична хімія 209, 51, 309, 53
Екзамен Неорганічна хімія 202
Екзамен Органічна хімія 202
Консультація перед екзаменом Аналітична хімія 209, 53, 51
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 202
Консультація перед екзамненом Органічна хімія 202
Неорганічна хімія 202
Органічна хімія 202
Техніка лабораторних робіт 202, 303, 21, 22, 304, 313, 23
Екзамен Загальна та нерганічна хімія 54, 52
Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Консульація перед екзаменом Аналітична хімія 309
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Аналітична хімія 53, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Хімія 202
Аналітична хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Аналітична хімія Екзамен 53, 51
Загальна та нерганічна хімія Екзамен 52, 54
Загальна танеорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та нерганічна хімія 54, 52
2020-2021 н.р.
Аналітична хімія 309, 313, 53, 51, 52, 54, 313-І, 32, 33, 303, 304, 31
Екзамен Аналітична хімія 51, 309, 53
Консультація перед екзаменом Аналітична хімія 53, 51
Техніка лабораторних робіт 303, 304, 313, 32, 31, 33
Екзамен Загальна та нерганічна хімія 54, 52
Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Консульація перед екзаменом Аналітична хімія 309
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Аналітична хімія 53, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 52, 54
Аналітична хімія (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 33, 51, 31, 52
Аналітична хімія Екзамен 53, 51
Загальна та нерганічна хімія Екзамен 52, 54
Загальна танеорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та нерганічна хімія 54, 52
Техніка лабораторних робіт (вхідний тестовий контроль) 31, 32
2019-2020 н.р.
Аналітична хімія 309, 313, 51, 52, 32, 303, 31, 305, 306
Екзамен Аналітична хімія 51, 309
Консультація перед екзаменом Аналітична хімія 51
Техніка лабораторних робіт 303, 313, 32, 31
Екзамен Загальна та нерганічна хімія 52
Загальна та неорганічна хімія 52
Консульація перед екзаменом Аналітична хімія 309
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Аналітична хімія 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 52
Аналітична хімія (вхідний тестовий контроль) 32, 51, 31, 52
Аналітична хімія Екзамен 51
Загальна та нерганічна хімія Екзамен 52
Загальна танеорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та нерганічна хімія 52
Техніка лабораторних робіт (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник