Умінська К.А.

Балів рейтингу - 1470 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 51, 309, 53
Екзамен Фармакологія 310, 32, 51, 54
Залік Фармакогностична практика 11
Засоби лікувальної косметики 301, 304, 31, 32, 53, 303, 33, 54, 302, 310, 51, 309, 52
Захист курсових робіт Фармакогнозія 51, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 51, 209, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 309, 51, 53
Консультація перед екзаменом Фармакологія 32, 310, 51, 54, 309, 302
Основи раціонального використання ліків 309, 51, 52, 310, 32, 53, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 51, 53
Фармакогнозія 11, 41, 42, 43, 51, 203, 204, 53, 54, 52
Фармакогнозія з курсовою роботою 209, 309, 310
Фармакологія 41, 43, 310, 42, 32, 52, 54, 51, 53, 309, 302
Фармацевтична ботаніка 209, 109, 43, 42, 41, 51, 53, 309, 54
Фармацевтична хімія 310, 309
Нутриціологія та броматологія 54, 53, 52, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 54, 51
Фармакогнозія Екзамен 309, 53, 310
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Методичне керівництво 53
Переддипломна практика 309, 302
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 53
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 54, 32
Фармакологія Екзамен 54, 309, 32, 302
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 53, 51
Фармакотерапія 310
2021-2022 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 51, 309, 53
Екзамен Фармакологія 310, 32, 51, 54
Засоби лікувальної косметики 32, 53, 54, 312, 310, 51, 309, 52
Захист курсових робіт Фармакогнозія 51, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 51, 209, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 309, 51, 53
Консультація перед екзаменом Фармакологія 32, 310, 51, 54, 309, 312
Основи раціонального використання ліків 309, 51, 52, 310, 32, 53, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 51, 53
Фармакогнозія 51, 53, 54, 52
Фармакогнозія з курсовою роботою 209, 309, 310
Фармакологія 310, 32, 52, 54, 51, 53, 312, 309
Фармацевтична ботаніка 209, 51, 53, 309, 54
Фармацевтична хімія 310, 309
Нутриціологія та броматологія 54, 53, 52, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 54, 51
Фармакогнозія Екзамен 309, 53, 310
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Методичне керівництво 53
Переддипломна практика 309
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 53
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 54, 32
Фармакологія Екзамен 54, 309, 32, 312
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 53, 51
Фармакотерапія 310
2020-2021 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 51, 309, 53
Екзамен Фармакологія 32, 51, 54
Засоби лікувальної косметики 32, 53, 54, 312, 51, 309, 52
Захист курсових робіт Фармакогнозія 51, 53, 309
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 51, 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 309, 51, 53
Консультація перед екзаменом Фармакологія 32, 51, 54, 309, 312
Основи раціонального використання ліків 309, 51, 52, 32, 53, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 51, 53
Фармакогнозія 51, 53, 54, 52
Фармакогнозія з курсовою роботою 309
Фармакологія 32, 52, 54, 51, 53, 312, 309
Фармацевтична ботаніка 51, 53, 309, 54
Фармацевтична хімія 309
Нутриціологія та броматологія 54, 53, 52, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 54, 51
Фармакогнозія Екзамен 309, 53
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Методичне керівництво 53
Переддипломна практика 309
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 53
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 54, 32
Фармакологія Екзамен 54, 309, 32, 312
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 53, 51
2019-2020 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 309, 53
Екзамен Фармакологія 310, 32, 54
Засоби лікувальної косметики 32, 53, 54, 302, 312, 310, 309
Захист курсових робіт Фармакогнозія 53, 309
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 309, 53, 210
Консультація перед екзаменом Фармакологія 32, 310, 54, 309, 312, 302
Основи раціонального використання ліків 309, 310, 32, 53, 54
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 53
Фармакогнозія 53, 54
Фармакогнозія з курсовою роботою 309, 310, 210
Фармакологія 310, 32, 54, 53, 312, 309, 302
Фармацевтична ботаніка 53, 309, 54
Фармацевтична хімія 310, 309
Нутриціологія та броматологія 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 54
Фармакогнозія Екзамен 309, 53, 210, 310
Засоби лікувальної косметики (вхідний тестовий контроль) 53
Методичне керівництво 53
Переддипломна практика 309, 302
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 53
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 54, 32
Фармакологія Екзамен 54, 309, 32, 312, 302
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 53
Фармакотерапія 310
Тем для тестування - 1 Кількість питань - 20
ПредметЕлектронний підручник