Тодосійчук Н.А.

Балів рейтингу - 986 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Біологічна хімія 43, 42, 41, 310
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 313-І, 313
Екзамен Біологічна хімія 42, 41, 43, 313, 313-І
Екзамен Неорганічна хімія 14
Екзамен Органічна хімія 14
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 41, 43, 313, 313-І, 42
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 14
Консультація перед екзамном Неорганічна хімія 14
Лабораторна діагностика 309, 310
Неорганічна хімія 14
Органічна хімія 14
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 43, 42, 41
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 14
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 14
Переддипломна практика 313, 313-І
Фізична та колоїдна хімія 109, 310
Хімія 213, 313
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 313, 313-І
Техніка лабораторних робіт 313-І
Біологічна хімія Екзамен 313
Загальна та неорганічна хімія 310
Загальна та неорганічна хімія Екзамен 310
Консультація до екзамену Загальна та неорганічна хімія 310
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 310
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 310
2021-2022 н.р.
Біологічна хімія 51, 53, 310, 52, 54
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 313-І, 313
Екзамен Біологічна хімія 313, 313-І, 51, 53
Екзамен Неорганічна хімія 23, 311
Екзамен Органічна хімія 52, 23
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 313, 313-І, 51, 52
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 23, 52
Лабораторна діагностика 310
Неорганічна хімія 311, 312, 23
Органічна хімія 23, 52, 312
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 51, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 23
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 23, 52
Переддипломна практика 313, 313-І
Фізична та колоїдна хімія 54, 52, 310
Хімія 213, 313
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 54
Консультація перед езаменом Неорганічна хімія 23
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 311
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 52, 54
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 313, 313-І
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 52, 54
Техніка лабораторних робіт 313-І
Біологічна хімія Екзамен 313
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Біологічна хімія Екзамен 53, 52
Загальна та неорганічна хімія 310
Загальна та неорганічна хімія Екзамен 310
Консультація до екзамену Загальна та неорганічна хімія 310
Консультація до екзамену Органічна хімія 312
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 310
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 52
Органічна хімія Екзамен 312
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 310
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 54
Консультація перед екзаменом Оргінічна хімія 312
2020-2021 н.р.
Біологічна хімія 53, 310, 52
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 313
Екзамен Біологічна хімія 313, 53
Екзамен Органічна хімія 52
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 313, 52
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 52, 32, 31
Лабораторна діагностика 310
Неорганічна хімія 312, 33
Органічна хімія 52, 31, 32, 312, 33
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Неорганічна хімія 33
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 52, 31, 32
Переддипломна практика 313
Фізична та колоїдна хімія 52, 310
Хімія 313
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 52
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 313
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 52
Техніка лабораторних робіт 31, 32
Біологічна хімія Екзамен 313
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Біологічна хімія Екзамен 53, 52
Загальна та неорганічна хімія 310
Загальна та неорганічна хімія Екзамен 310
Консультація до екзамену Загальна та неорганічна хімія 310
Консультація до екзамену Неорганічна хімія 33
Консультація до екзамену Органічна хімія 312
Консультація до екзамену Фізична та колоїдна хімія 310
Неорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 33
Неорганічна хімія Екзамен 33
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 31, 32, 52
Органічна хімія Екзамен 312, 31, 32
Фізична та колоїдна хімія Екзамен 310
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 53
Консультація перед екзаменом Оргінічна хімія 312
Техніка лабораторних робіт (вхідний тестовий контроль) 31, 32
2019-2020 н.р.
Біологічна хімія 51, 53, 52, 54
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 313
Екзамен Біологічна хімія 313, 51, 53
Екзамен Органічна хімія 52
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 313, 51, 52
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 52, 32, 31
Неорганічна хімія 312, 304
Органічна хімія 52, 31, 32, 312, 304
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 51, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Органічна хімія 52, 31, 32
Переддипломна практика 313
Фізична та колоїдна хімія 54, 52
Хімія 313
Екзамен Фізична та колоїдна хімія 54
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 304
Консультація перед екзаменом Фізична та колоїдна хімія 52, 54
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 313
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фізична та колоїдна хімія 52, 54
Техніка лабораторних робіт 31, 32
Біологічна хімія Екзамен 313
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Біологічна хімія Екзамен 53, 52
Консультація до екзамену Органічна хімія 312
Неорганічна хімія Екзамен 304
Органічна хімія (вхідний тестовий контроль) 31, 32, 52
Органічна хімія Екзамен 312, 31, 32, 304
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 54
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 304
Консультація перед екзаменом Оргінічна хімія 312
Техніка лабораторних робіт (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник