Рублюк О.М.

Балів рейтингу - 499 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Анатомія з основами фізіології 102, 11, 212, 14, 13, 12, 21, 22, 312, 23, 302
Анатомія та фізіологія людини 213, 213-і
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 311, 312, 313, 302, 21, 23, 304, 303, 301, 22, 313-І, 309
Війсьово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 213-і
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 213-і, 213
Клінічна патологія 313, 313-І
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 213, 213-і
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика 310, 302, 303, 304, 301, 311, 312, 309
Патологічна фізіологія 42, 43, 109, 41, 310, 309
Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 303, 304, 301
Домедична допомога 21, 22, 23, 312, 304, 303
2021-2022 н.р.
Анатомія з основами фізіології 204, 21, 22, 312, 23, 32, 302, 33
Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 312, 313, 302, 21, 23, 304, 303, 301, 22, 313-І, 32
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 54, 52
Клінічна патологія 313, 313-І
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 54, 52, 51, 53
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика 302, 303, 304, 301, 312
Патологічна фізіологія 51, 53, 209, 52, 54
Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 303, 304, 301
Військово-медична підгтовка та медицина надзвичайних ситуацій 32, 33
Домедична допомога 21, 22, 23, 312, 304, 303
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Анатомія та фізіологія людини (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 54
Анатомія та фізіологія людини Екзамен 53, 51, 54
ВМП (вхідний тестовий контроль) 32
Патологічна фізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 53
Військово-медична підготовка (вхідний тестовий контроль) 32
Патофізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
2020-2021 н.р.
Анатомія з основами фізіології 312, 32, 302, 31, 33
Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 312, 313, 302, 304, 303, 301, 313-І, 306, 305, 309, 32, 31
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 54, 52
Клінічна патологія 313, 313-І
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 54, 52, 51, 53
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика 310, 302, 303, 304, 301, 312, 309
Патологічна фізіологія 51, 53, 52, 54, 310, 309
Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 303, 304, 301
Військово-медична підгтовка та медицина надзвичайних ситуацій 32, 33
Домедична допомога 312, 304, 303, 305
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Анатомія з основами фізіології (вхідний тестовий контроль) 31
Анатомія та фізіологія людини (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 54
Анатомія та фізіологія людини Екзамен 53, 51, 54
ВМП (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Патологічна фізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 53
Військово-медична підготовка (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Патофізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
2019-2020 н.р.
Анатомія з основами фізіології 312, 32, 302, 31
Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 312, 313, 302, 304, 303, 301, 306, 305, 309, 32, 31, 308, 307
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 54, 52
Клінічна патологія 313
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 54, 52, 51, 53
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика 302, 303, 304, 301, 312, 309
Патологічна фізіологія 51, 53, 52, 54, 309
Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 303, 304, 301
Військово-медична підгтовка та медицина надзвичайних ситуацій 32
Домедична допомога 312, 304, 303, 305
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 52, 54, 51, 53
Анатомія з основами фізіології (вхідний тестовий контроль) 31
Анатомія та фізіологія людини (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 54
Анатомія та фізіологія людини Екзамен 53, 51, 54
ВМП (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Патологічна фізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 53
Військово-медична підготовка (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Патофізіологія (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник