Приступко О.М.

Балів рейтингу - 852 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Історія медицини і фармації 303, 51, 304, 53, 54, 52, 312
Екзамен Фармацевтична хімія 312, 54, 303, 31, 52, 301, 53
Консультація перед екзаменом Фармацевтична хімія 303, 31, 52, 312, 54, 301, 53, 32, 51, 309, 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 303, 304, 311, 312, 32
Парафармацевтика 311, 312, 302, 304, 301, 303
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармацевтична хімія 52, 54
Переддипломна практика 309
Фармацевтична хімія 54, 14, 303, 52, 53, 31, 32, 312, 13, 304, 33, 21, 302, 301, 51, 309
Аналітична хімія 303, 312, 304
Вступ у фармацію 309
Превірка письмових екзаменаційних робіт Фармацевтична хімія 52, 53
Техніка лабораторних робіт 304
Фармацевтична хімія Екзамен 32, 31, 53, 304, 312, 51, 303, 309, 301, 302
Конультація до екзамену Фармацевтична хімія 304, 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 302, 304, 301
Фармацевтична хімія (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 51, 31
2021-2022 н.р.
Історія медицини і фармації 303, 51, 304, 53, 54, 52, 312
Екзамен Фармацевтична хімія 312, 54, 303, 31, 52, 301, 53
Консультація перед екзаменом Фармацевтична хімія 303, 31, 52, 312, 54, 301, 53, 32, 51, 309, 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 303, 304, 312, 32
Парафармацевтика 312, 302, 304, 301, 303
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармацевтична хімія 52, 54
Переддипломна практика 309
Фармацевтична хімія 54, 303, 52, 53, 31, 32, 312, 304, 302, 301, 51, 309
Аналітична хімія 303, 22, 312, 304
Вступ у фармацію 309, 310
Превірка письмових екзаменаційних робіт Фармацевтична хімія 52, 53
Техніка лабораторних робіт 304, 22
Фармацевтична хімія Екзамен 32, 31, 53, 304, 312, 51, 303, 309, 301, 302
Конультація до екзамену Фармацевтична хімія 304, 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 302, 304, 301
Фармацевтична хімія (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 51, 31
2020-2021 н.р.
Історія медицини і фармації 303, 51, 304, 53, 312
Екзамен Фармацевтична хімія 312, 303, 31, 301, 53
Консультація перед екзаменом Фармацевтична хімія 303, 31, 312, 301, 53, 32, 51, 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 303, 304, 312, 32
Парафармацевтика 312, 302, 304, 301, 303
Фармацевтична хімія 303, 53, 31, 32, 312, 304, 302, 301, 51
Аналітична хімія 303, 312, 304
Превірка письмових екзаменаційних робіт Фармацевтична хімія 53
Техніка лабораторних робіт 304
Фармацевтична хімія Екзамен 32, 31, 53, 304, 312, 51, 303, 301, 302
Конультація до екзамену Фармацевтична хімія 304, 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 302, 304, 301, 306
Фармацевтична хімія (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 51, 31
2019-2020 н.р.
Історія медицини і фармації 303, 304
Екзамен Фармацевтична хімія 303, 31, 301
Консультація перед екзаменом Фармацевтична хімія 303, 31, 301, 309, 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 303, 304
Парафармацевтика 302, 304, 301, 303
Переддипломна практика 309
Фармацевтична хімія 303, 31, 304, 302, 301, 210, 309
Аналітична хімія 303, 304
Вступ у фармацію 309
Техніка лабораторних робіт 304
Фармацевтична хімія Екзамен 31, 304, 303, 309, 301, 302
Конультація до екзамену Фармацевтична хімія 304, 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 302, 304, 301
Фармацевтична хімія (вхідний тестовий контроль) 31
Тем для тестування - 78 Кількість питань - 1790
ПредметЕлектронний підручник