Першко І.О.

Балів рейтингу - 789 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 42, 43, 41, 109, 54
Біологічна хімія 209, 41, 42, 43, 53, 54
Біологія і екологія 104, 113, 201, 102
Біологія з основами генетики 42, 43, 109, 41, 53, 54, 209
Гігієна з основами мікробіології 101, 103, 14, 11, 104, 13
Екзамен Біологічна хімія 209, 54
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 209, 54
Медична паразитологія з ентомологією 313, 313-І
Медична парзитологія з ентомологією 313-І
Основи громадського здоров'я 53, 54
Мікробіологія з основами імунології 54
Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень 313-І
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 54
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу (вхідний тестовий контроль) 54
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 54
Біологічна хімія Екзамен 54
Біологія з основами генетики (вхідний тестовий контроль) 53, 54
Біологічна фізика з хімічними методами аналізу 54, 53
Біофізика (вхідний тестовий контроль) 53
2021-2022 н.р.
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 54, 52, 310, 309
Біологічна хімія 209, 309, 310, 51, 52, 53, 54
Біологія і екологія 304
Біологія з основами генетики 52, 53, 54, 209, 51, 309, 310
Гігієна з основами мікробіології 311, 312
Екзамен Біологічна хімія 209, 54, 309, 310, 52
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 209, 54, 309, 310, 51
Медична паразитологія з ентомологією 313, 313-І
Медична парзитологія з ентомологією 313-І
Основи громадського здоров'я 53, 54
Мікробіологія з основами імунології 54, 51, 52
Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень 313-І
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 52, 54
Функціональна біохімія 309
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 54
Біологічна хімія Екзамен 51, 54, 309
Біологія з основами генетики (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 52, 54
Біологічна фізика з хімічними методами аналізу 54, 52, 51, 53
Біофізика (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 52
Мікробіологія з основами імунології (вхідний тестовий контроль) 52, 51
2020-2021 н.р.
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 54, 52, 310, 309
Біологічна хімія 309, 310, 51, 52, 53, 54
Біологія і екологія 304, 303
Біологія з основами генетики 52, 53, 54, 51, 309, 310
Гігієна з основами мікробіології 303
Екзамен Біологічна хімія 54, 309, 310, 52
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 54, 309, 310, 51
Основи громадського здоров'я 53, 54
Мікробіологія з основами імунології 54, 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 52, 54
Функціональна біохімія 309
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 54
Біологічна хімія Екзамен 51, 54, 309
Біологія з основами генетики (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 52, 54
Біологічна фізика з хімічними методами аналізу 54, 52, 51, 53
Біофізика (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 52
Мікробіологія з основами імунології (вхідний тестовий контроль) 52, 51
2019-2020 н.р.
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 54, 52, 309
Біологічна хімія 309, 51, 52, 53, 54
Біологія і екологія 303
Біологія з основами генетики 52, 53, 54, 51, 309
Гігієна з основами мікробіології 301, 303, 306, 305
Екзамен Біологічна хімія 54, 309, 52
Консультація перед екзаменом Біологічна хімія 54, 309, 51
Основи громадського здоров'я 53, 54
Мікробіологія з основами імунології 54, 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Біологічна хімія 52, 54
Функціональна біохімія 309
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу (вхідний тестовий контроль) 54, 52
Біологічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 54
Біологічна хімія Екзамен 51, 54, 309
Біологія з основами генетики (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 52, 54
Біологічна фізика з хімічними методами аналізу 54, 52, 51, 53
Біофізика (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 52
Біохімія (вхідний тестовий контроль) 52
Мікробіологія з основами імунології (вхідний тестовий контроль) 52, 51
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник