Мороз О.Г.

Балів рейтингу - 1051 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Технологія ліків 21, 54, 13, 301, 52, 310, 312, 304, 303, 33
Залік Практика з технології ліків 54, 52
Залік Пропедевтична практика 21, 13
Залік Технологічна практика 33
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 21, 13, 301, 52, 54, 303, 33, 312, 310, 304
Латинська мова 12, 14, 13, 104, 22, 311, 23, 33, 32, 31, 312
Основи латинської мови з медичною термінологією 113, 213-і
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 33, 32, 302, 304, 312, 301
Основи промислової технології лікарських засобів 304, 303
Основи технології косметичних засобів 311, 312, 302, 54, 53, 52, 51
Парафармацевтика 52, 54, 51, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 54, 52
Практика з технології ліків 310
Пропедевтична практика 204, 202, 312, 301
Технологічна практика 301, 312
Технологія ліків 13, 22, 312, 202, 52, 201, 204, 301, 54, 212, 23, 21, 311, 33, 203, 14, 304, 310, 303, 53
Фармацевтичне та медичне товарознавство 310, 309
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 52, 54
Методичне керівництво (Пропедевтична практика) 33, 312
Методичне керівництво (Технологічна практика) 304, 303
Основи фармацевтичного та медичного товарознавства 302
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 33, 32, 31
Методичне керівництво пропедевтична практика 304, 303
Методичне керівництво технологічна практика 301
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Основи ппромислової технології лікарських засобів 31, 32
Основи промислової технології лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 312
Технологія ліків Екзамен 312, 301
2021-2022 н.р.
Екзамен Технологія ліків 54, 52, 310, 312, 304, 303, 33
Залік Практика з технології ліків 54, 52
Залік Технологічна практика 33
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 52, 54, 303, 33, 312, 310, 304
Латинська мова 209, 22, 311, 23, 33, 312
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 33, 302, 304, 312
Основи промислової технології лікарських засобів 304, 303
Основи технології косметичних засобів 311, 312, 302, 54, 53, 52
Парафармацевтика 52, 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 54, 52
Практика з технології ліків 310
Пропедевтична практика 312
Технологічна практика 312
Технологія ліків 22, 312, 52, 54, 23, 311, 33, 304, 310, 303, 53
Фармацевтичне та медичне товарознавство 310
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 52, 54
Методичне керівництво (Пропедевтична практика) 33, 312
Методичне керівництво (Технологічна практика) 304, 303
Основи фармацевтичного та медичного товарознавства 302
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 33
Методичне керівництво пропедевтична практика 304, 303
Переддипломна практика 312
Технологія ліків Екзамен 312
2020-2021 н.р.
Екзамен Технологія ліків 54, 301, 52, 312, 304, 303, 33
Залік Практика з технології ліків 54, 52
Залік Технологічна практика 33
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 301, 52, 54, 303, 33, 312, 304, 306
Латинська мова 313-І, 33, 32, 31, 312
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 33, 32, 302, 304, 312, 301
Основи промислової технології лікарських засобів 304, 303
Основи технології косметичних засобів 312, 302, 54, 53, 52, 51
Парафармацевтика 52, 54, 51, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 54, 52
Пропедевтична практика 312, 306, 301
Технологічна практика 301, 312, 306
Технологія ліків 312, 52, 301, 54, 33, 304, 303, 53, 306
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 52, 54
Методичне керівництво (Пропедевтична практика) 33, 312
Методичне керівництво (Технологічна практика) 304, 303
Основи фармацевтичного та медичного товарознавства 302
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 33, 32, 31
Методичне керівництво пропедевтична практика 304, 303
Методичне керівництво технологічна практика 301
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Основи ппромислової технології лікарських засобів 31, 32
Основи промислової технології лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 312, 306
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 306
Організація та економіка фармації 306
Організація та економка фармації Екзамен 306
Технологія ліків Екзамен 312, 306, 301
2019-2020 н.р.
Екзамен Технологія ліків 54, 301, 312
Залік Практика з технології ліків 54
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 301, 54, 312, 306
Латинська мова 32, 31, 312
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 32, 302, 312, 301
Основи технології косметичних засобів 312, 302, 54, 53
Парафармацевтика 54, 53
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 54
Пропедевтична практика 312, 306, 301
Технологічна практика 301, 312, 306
Технологія ліків 312, 301, 54, 53, 306, 305
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 54
Методичне керівництво (Пропедевтична практика) 312
Основи фармацевтичного та медичного товарознавства 302
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Методичне керівництво технологічна практика 301
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Основи ппромислової технології лікарських засобів 31, 32
Основи промислової технології лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 312, 306
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 306
Організація та економіка фармації 305, 306
Організація та економка фармації Екзамен 306
Технологія ліків Екзамен 312, 306, 301
Тем для тестування - 1 Кількість питань - 30
ПредметЕлектронний підручник