Музичук В.В.

Балів рейтингу - 1341 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Історія України 103, 203, 202, 213, 113, 104, 204, 303, 313, 304
Історія України та української культури 304, 14, 109, 303, 41, 42, 13, 53, 54, 51, 52, 310
Екзамен Історія України та української культури 41, 42, 109, 51, 53
Зарубіжна література 113, 103, 104, 101, 102, 204, 304, 303
Консультація перед екзаменом Історія України 109, 313
Консультація перед екзаменом Історія України та української культури 41, 42, 53, 51, 52
Культурологія 313
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 41, 42, 53, 51
Теорія і практика професійної комунікації 52, 54, 310, 51, 53, 309
Екзамен Історія України 313
Консультація до НМТ Історія України 304, 303
Українська мова (за професійним спрямуванням) 52, 54, 53, 303
Історія України та української культури (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Історія України та української культури Екзамен 52, 310, 53
Консультація до екзамену Історія україни та української культури 310
перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 52, 53
Українська література 304, 303
Українська мова 303, 304
Українська мова (ЗПС) (вхідний тестовий контроль) 53, 52, 54
Консультація до ЗНО Українська мова 304
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 304
2021-2022 н.р.
Історія України 203, 202, 213, 204, 303, 313, 313-І, 304
Історія України та української культури 304, 303, 312, 209, 53, 54, 22, 51, 302, 311, 21, 23, 301, 52
Екзамен Історія України та української культури 51, 53, 209
Зарубіжна література 204, 304, 303, 301
Консультація перед екзаменом Історія України 313, 313-І
Консультація перед екзаменом Історія України та української культури 209, 53, 51, 52
Культурологія 313
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 53, 51
Теорія і практика професійної комунікації 52, 54, 51, 53
Екзамен Історія України 313-І, 313
Консультація до НМТ Історія України 304, 303
Українська мова (за професійним спрямуванням) 312, 22, 52, 23, 54, 302, 53, 303
Історія України та української культури (вхідний тестовий контроль) 53, 52
Історія України та української культури Екзамен 52, 53
перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 52, 53
Українська література 302, 301, 304, 303
Українська мова 303, 302, 304
Українська мова (ЗПС) (вхідний тестовий контроль) 53, 52, 54
Консультація до ЗНО Українська мова 304
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 304, 302
2020-2021 н.р.
Історія України 303, 304
Історія України та української культури 304, 303, 53, 54, 51, 302, 301, 52, 33, 32, 306, 31, 310
Екзамен Історія України та української культури 51, 53
Зарубіжна література 304, 303, 301
Консультація перед екзаменом Історія України та української культури 53, 51, 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 53, 51
Теорія і практика професійної комунікації 52, 54, 310, 51, 53
Консультація до НМТ Історія України 304, 303
Українська мова (за професійним спрямуванням) 52, 54, 302, 53, 303, 31, 32
Історія України та української культури (вхідний тестовий контроль) 32, 53, 52, 31
Історія України та української культури Екзамен 52, 310, 53
Консультація до екзамену Історія україни та української культури 310
перевірка письмових екзаменаційних робіт Історія України та української культури 52, 53
Українська література 302, 301, 304, 303
Українська мова 303, 302, 304
Українська мова (ЗПС) (вхідний тестовий контроль) 53, 52, 54
Консультація до ЗНО Українська мова 304
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 304, 302
Українська мова (вхідний тестовий контроль) 31
2019-2020 н.р.
Історія України 303, 304
Історія України та української культури 304, 303, 312, 302, 301, 32, 31
Зарубіжна література 304, 303, 301
Консультація до НМТ Історія України 304, 303
Українська мова (за професійним спрямуванням) 312, 302, 303, 31, 32
Історія України та української культури (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Українська література 302, 301, 304, 303
Українська мова 303, 302, 304
Консультація до ЗНО Українська мова 304
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 304, 302
Українська мова (вхідний тестовий контроль) 31
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник