Мельник О.Ф.

Балів рейтингу - 1604 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Загальна та неорганічна хімія 109
Екзамен Неорганічна хімія 201
Екзамен Органічна хімія 201
Загальна та неорганічна хімія 109
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 109
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 201
Консультація перед екзамненом Органічна хімія 201
Неорганічна хімія 201, 212, 202
Органічна хімія 201, 212, 202
Хімія 101, 201
2021-2022 н.р.
Екзамен Загальна та неорганічна хімія 209
Екзамен Неорганічна хімія 201, 301
Екзамен Органічна хімія 201, 301
Загальна та неорганічна хімія 209
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 209
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 201, 301
Консультація перед екзамненом Органічна хімія 201
Неорганічна хімія 201, 301
Органічна хімія 201, 301
Хімія 201, 301
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 301
Консультація до екзамену Неорганічна хімія 301
Консультація до екзамену Органічна хімія 301
Консультація до ЗНО Хімія 301
Неорганічна хімія Екзамен 301
Органічна хімія Екзамен 301
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 301
2020-2021 н.р.
Екзамен Неорганічна хімія 301
Екзамен Органічна хімія 301
Загальна та неорганічна хімія 309, 310
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 309
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 301
Неорганічна хімія 301
Органічна хімія 301, 302
Хімія 301
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 301
Загальна та неорганічна хімія Екзамен 309
Консультація до екзамену Загальна та неорганічна хімія 309
Консультація до екзамену Неорганічна хімія 301
Консультація до екзамену Органічна хімія 301
Консультація до ЗНО Хімія 301, 304
Неорганічна хімія Екзамен 301
Органічна хімія Екзамен 301
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 301
2019-2020 н.р.
Екзамен Неорганічна хімія 301
Екзамен Органічна хімія 301
Загальна та неорганічна хімія 309, 53, 51, 54, 52
Консультація перед екзаменом Загальна та неорганічна хімія 51, 309, 54
Консультація перед екзаменом Неорганічна хімія 301, 306
Неорганічна хімія 301, 306
Органічна хімія 301, 306
Хімія 301
Консультація перед екзаменом Органічна хімія 301
Загальна та неорганічна хімія Екзамен 309, 51, 54
Консультація до екзамену Загальна та неорганічна хімія 309
Консультація до екзамену Неорганічна хімія 301
Консультація до екзамену Органічна хімія 301
Консультація до ЗНО Хімія 301, 306
Неорганічна хімія Екзамен 301, 306
Органічна хімія Екзамен 301, 306
Загальна та неорганічна хімія (вхідний тестовий контроль) 51, 54
Консульльтація перед екзаменом Органічна хімія 306, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Загальна та неорганічна хімія 51, 54
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник