Мельничук Л.В.

Балів рейтингу - 1062 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Фармакологія 51, 54, 31, 302, 304, 312
Клінічна фармація з фармакокінетикою 309, 310
Консультація перед екзаменом Фармакологія 31, 304, 51, 302, 54, 312
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 51, 54
Переддипломна практика 302
Фармакологія 11, 21, 51, 302, 301, 14, 13, 54, 304, 31, 312, 33, 32
Фармацевтична опіка 312, 32, 302, 311, 31, 33, 304, 54, 51
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 304
Фармакологія Екзамен 31, 304
Фармацевтична опіка 31
Консультація до екзамену Фармакологія 304
Фармацевтична опіка (вхідний тестовий контроль) 51, 32
2021-2022 н.р.
Екзамен Фармакологія 54, 31, 304, 312, 303
Консультація перед екзаменом Фармакологія 31, 304, 54, 303, 312
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 54
Фармакологія 54, 304, 31, 303, 312
Фармацевтична опіка 312, 31, 303, 304, 54, 53
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 304
Фармакологія Екзамен 31, 304, 303
Фармацевтична опіка 31
Консультація до екзамену Фармакологія 303, 304
Фармацевтична опіка (вхідний тестовий контроль) 53
2020-2021 н.р.
Екзамен Фармакологія 51, 31, 304, 312, 303
Консультація перед екзаменом Фармакологія 31, 304, 51, 303, 312, 305
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакологія 51
Переддипломна практика 305
Фармакологія 51, 304, 31, 303, 312, 33, 305, 32
Фармацевтична опіка 312, 32, 31, 33, 303, 304, 53, 305, 51, 52
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 304
Фармакологія Екзамен 31, 304, 303, 305
Фармацевтична опіка 31
Консультація до екзамену Фармакологія 303, 305, 304
Фармацевтична опіка (вхідний тестовий контроль) 51, 53, 32
2019-2020 н.р.
Екзамен Фармакологія 304, 303
Консультація перед екзаменом Фармакологія 304, 303, 306, 305, 308
Переддипломна практика 305
Фармакологія 304, 303, 305, 306, 308
Фармацевтична опіка 303, 304, 305
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 304
Фармакологія Екзамен 304, 303, 305, 306, 308
Консультація до екзамену Фармакологія 303, 305, 304
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник