Косяченко Н.М.

Балів рейтингу - 2800 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 303, 31
Екзамен Технологія ліків 51, 209, 53, 12, 309
Залік Переддипломна практика 31
Залік Практика з технології ліків 51, 53
Залік Пропедевтична практика 12
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 303, 31, 309
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 53, 12, 51, 209, 309
Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 209
Організація та економіка фармації 304, 13, 21, 11, 31, 303, 14
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 209, 309, 310
Основи промислової технології лікарських засобів 302, 301, 309, 304, 310
Основи фармакоекономіки 52, 309, 310, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 51, 53
Практика з технології ліків 309
Технологія ліків 11, 12, 43, 51, 209, 52, 53, 54, 42, 41, 310, 309, 301, 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310, 309
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 31
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 309, 53, 51
Організація та економіка фармації Екзамен 309
Фармацевтичне право та законодавство 309, 310
Залік з технологічної практики 53, 51
Методичне керівництво практика з технології ліків 51, 53
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 31
Технологія ліків Екзамен 309, 51, 53
Переддипломна практика 309
Технологічна практика 301
2021-2022 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 31
Екзамен Технологія ліків 51, 53, 309
Залік Переддипломна практика 31
Залік Практика з технології ліків 51, 53
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 31, 309
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 53, 51, 309
Організація та економіка фармації 31
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309, 310
Основи промислової технології лікарських засобів 309, 310
Основи фармакоекономіки 52, 309, 310, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 51, 53
Практика з технології ліків 309
Технологія ліків 51, 52, 53, 54, 310, 309, 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310, 309
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 31
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 309, 53, 51
Організація та економіка фармації Екзамен 309
Фармацевтичне право та законодавство 309, 310
Залік з технологічної практики 53, 51
Методичне керівництво практика з технології ліків 51, 53
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 53, 51, 31
Технологія ліків Екзамен 309, 51, 53
Переддипломна практика 309
2020-2021 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 31
Екзамен Технологія ліків 51, 53, 309
Залік Переддипломна практика 31
Залік Практика з технології ліків 51, 53
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 31, 309
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 53, 51, 309, 32
Організація та економіка фармації 304, 31, 32
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309
Основи промислової технології лікарських засобів 302, 301, 309, 304
Основи фармакоекономіки 52, 309, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 51, 53
Практика з технології ліків 309
Технологія ліків 51, 52, 53, 54, 309, 32, 301, 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 309
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 31
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 309, 53, 51
Організація та економіка фармації Екзамен 309
Фармацевтичне право та законодавство 309
Залік з технологічної практики 53, 51, 32
Залік з технологічної пратики 32
Методичне керівництво практика з технології ліків 51, 53
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 53, 32, 51, 31
Технологія ліків Екзамен 309, 51, 53, 32
Залік з переддипломної практики 32
Залік з пропедевтичної практики 32
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 32
Переддипломна практика 309
Технологічна практика 301
2019-2020 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 31
Екзамен Технологія ліків 51, 309
Залік Переддипломна практика 31
Залік Практика з технології ліків 51
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 31, 309
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 51, 309, 32
Організація та економіка фармації 31, 210, 32
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 309, 310
Основи промислової технології лікарських засобів 301, 309, 312, 210, 310
Основи фармакоекономіки 52, 309, 310, 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Технологія ліків 51
Практика з технології ліків 309
Технологія ліків 51, 52, 310, 309, 32, 301, 31, 210
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310, 309, 210
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 309
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 31
Методичне керівництво (Практика з технології ліків) 309, 51
Організація та економіка фармації Екзамен 309
Фармацевтичне право та законодавство 309, 210, 310
Залік з технологічної практики 51, 32
Залік з технологічної пратики 32
Методичне керівництво практика з технології ліків 51
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 32, 51, 31
Технологія ліків Екзамен 309, 51, 32, 210
Залік з переддипломної практики 32
Залік з пропедевтичної практики 32
Керівництво курсовими роботами організація та економіка фармації 210
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 32
Переддипломна практика 309, 308
Технологічна практика 301
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник