Бобкова І.А.

Балів рейтингу - 2023 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 301, 32, 54, 311
Залік Фармакогностична практика 21, 13, 12
Захист курсових робіт Фармакогнозія 54
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 54, 51
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 311, 301, 32, 54, 51
Нутриціологія та броматологія 209, 53, 54, 51, 309, 310, 52
Основи нутриціології на броматології 302, 301
Основи нутриціології та броматології 311, 312
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 54
Фітотерапія 51, 309, 32, 52, 310, 54, 53, 302
Фармакогнозія 21, 23, 12, 22, 53, 201, 202, 301, 311, 11, 13, 32, 312, 54, 212, 302, 51, 52
Фармакогностична практика 202, 201, 301
Фармацевтична ботаніка 42, 53, 54, 52, 51
Ботаніка 201, 311, 312, 301, 302
Методичне керівництво (Фармакогностична практика) 311, 32, 301
Консультація до екзамену Фармакогнозія 302, 301
Методичне керівництво 51
Фітотерапія (вхідний тестовий контроль) 51
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 51, 32
Фармакогнозія Екзамен 51, 302, 301, 32
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 51, 52
2021-2022 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 301, 32, 54, 311, 304
Захист курсових робіт Фармакогнозія 54
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 54, 51
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 311, 301, 32, 54, 304, 51, 303
Нутриціологія та броматологія 53, 54, 51, 309, 310, 52
Основи нутриціології на броматології 302, 301
Основи нутриціології та броматології 311, 312
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 54
Фітотерапія 51, 309, 32, 52, 310, 54, 53, 31, 304, 303, 302
Фармакогнозія 53, 201, 301, 311, 32, 312, 54, 302, 304, 51, 52, 303, 31
Фармакогностична практика 201, 301
Фармацевтична ботаніка 53, 54, 52, 51
Ботаніка 201, 311, 312, 301, 302, 304
Методичне керівництво (Фармакогностична практика) 311, 32, 301
Консультація до екзамену Фармакогнозія 302, 301
Методичне керівництво 51
Мкетодичне керівництво фармакогностична практика 304
Фітотерапія (вхідний тестовий контроль) 51
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 51, 32
Фармакогнозія Екзамен 51, 302, 301, 303, 32
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 51, 52
2020-2021 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 301, 54, 304
Захист курсових робіт Фармакогнозія 54
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 54, 51
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 301, 54, 304, 51, 303
Нутриціологія та броматологія 53, 54, 51, 309, 52
Основи нутриціології на броматології 302, 301
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Фармакогнозія 54
Фітотерапія 51, 309, 52, 54, 53, 304, 303, 302
Фармакогнозія 53, 301, 54, 302, 304, 51, 52, 306, 305, 303
Фармакогностична практика 305, 301, 306
Фармацевтична ботаніка 53, 54, 52, 51
Ботаніка 301, 302, 306, 304
Методичне керівництво (Фармакогностична практика) 301
Консультація до екзамену Фармакогнозія 306, 305, 302, 301
Методичне керівництво 51
Мкетодичне керівництво фармакогностична практика 304
Фітотерапія (вхідний тестовий контроль) 51
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 51
Фармакогнозія Екзамен 51, 306, 302, 301, 305, 303
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 51, 52
2019-2020 н.р.
Екзамен Фармакогнозія 301, 32, 304
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 51
Консультація перед екзаменом Фармакогнозія 301, 32, 304, 51, 308, 303
Нутриціологія та броматологія 51, 52
Основи нутриціології на броматології 302, 301
Фітотерапія 51, 32, 52, 31, 304, 303, 302
Фармакогнозія 301, 32, 302, 304, 51, 52, 306, 305, 303, 308, 307, 31
Фармакогностична практика 305, 301, 306
Фармацевтична ботаніка 52, 51
Ботаніка 301, 302, 306, 304
Методичне керівництво (Фармакогностична практика) 32, 301
Консультація до екзамену Фармакогнозія 306, 305, 302, 301
Методичне керівництво 51
Мкетодичне керівництво фармакогностична практика 304
Фітотерапія (вхідний тестовий контроль) 51
Фармакогнозія (вхідний тестовий контроль) 51, 32
Фармакогнозія Екзамен 51, 306, 302, 301, 305, 303, 308, 32
Фармацевтична ботаніка (вхідний тестовий контроль) 51, 52
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник