Завадська Н.П.

Балів рейтингу - 1112 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 51, 32, 302, 312, 54, 310
Етика і деонтологія у фармації 21, 311
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 54, 51
Залік Переддипломна практика 51, 32
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 51
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 310, 51
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 310, 54, 302, 51, 32, 312, 31
Організація та економіка фармації 12, 22, 54, 31, 311, 312, 51, 23, 32, 11, 302, 21, 33
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 310
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 33, 301, 302
Парафармацевтика 209
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 54, 51
Переддипломна практика 310
Фармацевтичне право та законодавство 53, 54, 310
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 310
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 32
Належні практики у фармації 310
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32, 31, 312, 301, 302
Залік з переддипломної практики 31
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 51
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 51
Методичне керівництво переддипломна практика 51
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32, 51, 31
Організація та економіка фармації Екзамен 31, 312, 32, 51, 310
Фаармацевтичне право та законодавство (вхідний тестовий контроль) 53
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310
2021-2022 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 32, 302, 54, 310, 52, 303
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 54
Залік Переддипломна практика 32
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 310, 52
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 310, 54, 302, 32, 52, 303, 31
Організація та економіка фармації 54, 31, 32, 302, 33, 303, 304, 52
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 310, 52
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 33, 302
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 54, 52
Переддипломна практика 310, 303
Фармацевтичне право та законодавство 53, 54, 310
Залік (Ознайомлювальна порактика з організації діяльності аптеки) 52
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 52, 310
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 303, 52, 32
Належні практики у фармації 309, 310
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32, 31, 302, 303
Залік з переддипломної практики 31
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 303
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 52
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32, 52, 31
Організація та економіка фармації Екзамен 31, 32, 303, 52, 310
Фаармацевтичне право та законодавство (вхідний тестовий контроль) 53
Організація та економка фармації Екзамен 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310
2020-2021 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 51, 32, 312, 54, 52, 303
Залік Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки 54, 51
Залік Переддипломна практика 51, 32
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 51
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 52, 51
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 54, 51, 32, 312, 52, 303, 31
Організація та економіка фармації 54, 31, 312, 51, 32, 303, 305, 52
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 52
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Організація та економіка фармації 54, 51, 52
Переддипломна практика 303
Фармацевтичне право та законодавство 53, 54
Залік (Ознайомлювальна порактика з організації діяльності аптеки) 52
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 52
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 303, 52, 32
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32, 31, 312, 303
Залік з переддипломної практики 31
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 51
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 305, 303
Консультація перед екзамено Організація та економіка фармації 51, 52
Методичне керівництво переддипломна практика 51
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32, 51, 52, 31
Організація та економіка фармації Екзамен 31, 312, 32, 303, 51, 305, 52
Фаармацевтичне право та законодавство (вхідний тестовий контроль) 53
Організація та економка фармації Екзамен 303
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 31
2019-2020 н.р.
Екзамен Організація та економіка фармації 32, 302, 312, 310, 303
Залік Переддипломна практика 32
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 310
Консультація перед екзаменом Організація та економіка фармації 310, 302, 32, 312, 303, 31, 308
Організація та економіка фармації 31, 312, 32, 302, 303, 307, 308
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 310
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 301, 302
Переддипломна практика 310, 303
Фармацевтичне право та законодавство 310
Методичне керівництво (Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки) 310
Методичне керівництво (Переддипломна практика) 303, 32
Належні практики у фармації 310
Основи менеджменту та маркетингу у фармації 32, 31, 312, 301, 302, 308, 303, 307
Залік з переддипломної практики 31
Консультація до екзамену Організація та економіка фармації 303
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Організація та економіка фармації Екзамен 31, 312, 32, 303, 310
Організація та економка фармації Екзамен 303, 308
Основи менеджменту та маркетингу у фармації (вхідний тестовий контроль) 31
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 310
Тем для тестування - 3 Кількість питань - 70
ПредметЕлектронний підручник