Дунаєвська О.Ф.

Балів рейтингу - 3096 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Анатомія з основами фізіології 101
Анатомія та фізіологія людини 109, 42, 43, 41
Гістологія з технікою гістологічних досліджень 213-і, 213
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 109, 42, 43
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 109, 42, 43
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 43, 42
2021-2022 н.р.
Анатомія з основами фізіології 201
Анатомія та фізіологія людини 209
Гістологія з технікою гістологічних досліджень 313, 313-І
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 209
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 209
2020-2021 н.р.
Анатомія з основами фізіології 32, 301, 33
Анатомія та фізіологія людини 309, 310
Гістологія з технікою гістологічних досліджень 313, 313-І
Анатомія з основами фізіології (вхідний тестовий контроль) 33, 32
Анатомія та фізіологія людини Екзамен 309
Консультація до екзамену Анатомія та фізіологія людини 309
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика 51, 52, 33, 31
Основи інфекційних хвороб та їх профілактика (вхідний тестовий контроль) 51
2019-2020 н.р.
Анатомія з основами фізіології 304
Анатомія та фізіологія людини 309
Гістологія з технікою гістологічних досліджень 313
Анатомія та фізіологія людини Екзамен 309
Консультація до екзамену Анатомія та фізіологія людини 309
Тем для тестування - 1 Кількість питань - 2
ПредметЕлектронний підручник