Попович В.П.

Балів рейтингу - 0 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 54
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309, 54, 52
Організація та економіка фармації 53, 52, 51, 54
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309, 53
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 52, 51
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 52
2021-2022 н.р.
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 54
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309, 54, 52
Організація та економіка фармації 53, 52, 51, 54, 32, 31
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309, 53
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 52, 51
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 52
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32
2020-2021 н.р.
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 52
Організація та економіка фармації 53, 52, 32, 31
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 53
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 52
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 52
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32
2019-2020 н.р.
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309, 310
Організація та економіка фармації 32, 31
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309, 210
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник