Попович В.П.

Балів рейтингу - 0 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 54
Керівницво курсовими роботами Організація та економіка фармації 54
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 309
Організація та економіка фармації 54, 53, 52, 51
2021-2022 н.р.
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 54
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 53
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309
Організація та економіка фармації 31, 32
Організація та економіка фармації з курсовою роботою 52, 51
2020-2021 н.р.
Захист курсових робіт Організація та економіка фармації 52
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 52
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 53
Організація та економіка фармації 31, 32
2019-2020 н.р.
Керівництво курсовими роботами Організація та економіка фармації 310
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 210
Керівництво курсовими роботами Фармакогнозія 309
Організація та економіка фармації 31, 32
Організація та економіка фармації (вхідний тестовий контроль) 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник