Римарчук К.М.

Балів рейтингу - 715 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Взаємодія лікарських засобів 54, 309, 51, 53, 310, 52
Екзамен Фармакологія 33, 312, 303
Консультація перед екзаменом Фармакологія 33, 312, 303, 32, 31, 310
Основи фармакології 313, 313-І
Фармакологія 303, 33, 312, 11, 12, 21, 23, 32, 304, 22, 31, 14, 310
Фармацевтична опіка 303, 304
Фармакологія Екзамен 32, 310, 31, 312
Взаємодія лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 51, 52, 53, 54
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 32
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 304, 312
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Фармакогнозія Екзамен 32
2021-2022 н.р.
Взаємодія лікарських засобів 54, 51, 53, 52
Екзамен Фармакологія 33, 312, 302
Консультація перед екзаменом Фармакологія 33, 312, 302, 32, 31
Фармакологія 33, 312, 21, 23, 32, 22, 31, 302
Фармацевтична опіка 302
Фармакологія Екзамен 32, 302, 31, 312
Взаємодія лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 51, 52, 53, 54
Консультація до екзамену Фармакологія 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 32
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 312
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Фармакогнозія Екзамен 32
2020-2021 н.р.
Взаємодія лікарських засобів 54, 51, 53, 52
Екзамен Фармакологія 302
Консультація перед екзаменом Фармакологія 302, 32, 31
Фармакологія 32, 304, 31, 302
Фармацевтична опіка 304, 302
Фармакологія Екзамен 32, 302, 31
Взаємодія лікарських засобів (вхідний тестовий контроль) 51, 52, 53, 54
Консультація до екзамену Фармакологія 302
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 32
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 304
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Фармакогнозія Екзамен 32
2019-2020 н.р.
Взаємодія лікарських засобів 310
Екзамен Фармакологія 312
Консультація перед екзаменом Фармакологія 312, 32, 31, 310
Фармакологія 312, 32, 31, 310
Фармакологія Екзамен 32, 310, 31, 312
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 31, 32
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вхідний тестовий контроль) 31
Переддипломна практика 312
Фармакологія (вхідний тестовий контроль) 32, 31
Фармакогнозія Екзамен 32
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник