Марчук О.С.

Балів рейтингу - 1057 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Екзамен Технологія ліків 14
Залік Пропедевтична практика 14
Залік Технологічна практика 32
Засоби лікувальної косметики 302
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 14
Латинська мова 11, 109, 21, 203, 304, 32, 303
Основи технології косметичних засобів 301, 303, 304, 21, 22, 23, 302, 32
Пропедевтична практика 203
Технологія ліків 32, 14, 311, 203
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 32
Основи технології косметичних засобів (вхідний тестовий контроль) 32
2021-2022 н.р.
Залік Технологічна практика 32
Засоби лікувальної косметики 302
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 54, 52
Латинська мова 21, 204, 203, 312, 304, 32, 31, 303, 33
Основи технології косметичних засобів 301, 303, 304, 21, 302, 31, 32, 52, 54, 33, 51, 53, 312
Пропедевтична практика 203
Технологія ліків 32, 203, 54, 52, 53
Основи латинської мови з медичною термінологією 213, 313-І
Залік з технологічної практики 54, 52
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 33, 32, 31
Методичне керівництво практика з технології ліків 52, 54
Основи технології косметичних засобів (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 52, 54
Технологія ліків Екзамен 54, 52
2020-2021 н.р.
Залік Технологічна практика 32
Засоби лікувальної косметики 302
Консультація перед екзаменом Технологія ліків 54, 52
Латинська мова 312, 304, 32, 31, 303, 309, 33
Основи технології косметичних засобів 301, 303, 304, 302, 31, 32, 52, 54, 33, 53, 309, 306, 312
Технологія ліків 32, 54, 52, 53
Залік з технологічної практики 54, 52
Латинська мова (вхідний тестовий контроль) 33, 32, 31
Методичне керівництво практика з технології ліків 52, 54
Методичне керівництво Практика з технології ліків 309
Методичне керівництво технологічна практика 306
Основи технології косметичних засобів (вхідний тестовий контроль) 31, 32
Технологія ліків (вхідний тестовий контроль) 52, 54
Технологія ліків Екзамен 54, 52
2019-2020 н.р.
Латинська мова 312, 309
Основи технології косметичних засобів 309, 312, 310, 210
Технологія ліків 308
Методичне керівництво Практика з технології ліків 309
Практика з технології ліків 310
Технологічна практика 308
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник