Олефір Л.З.

Балів рейтингу - 0 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Анатомія з основами фізіології 12, 14, 13, 15
Анатомія з основами фізіології 101, 102
2022-2023 н.р.
Анатомія з основами фізіології 23, 22
Анатомія з основами фізіології 203, 204
Анатомія та фізіологія людини 51
Анатомія та фізіологія людини 209
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 51
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 51
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 51
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник