Олефір Л.З.

Балів рейтингу - 0 /

Годин підвищення кваліфікації -

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Анатомія з основами фізіології 103, 12, 13, 104
Анатомія та фізіологія людини 41, 109
Екзамен Анатомія та фізіологія людини 41
Консультація перед екзаменом Анатомія та фізіологія людини 41
Перевірка письмових екзаменаційних робіт Анатомія та фізіологія людини 41
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник